Samen bouwen aan de toekomst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

Nidos is de enige voogdijorganisatie in Nederland die zich inzet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die naar Nederland komen. Bij Nidos staan we iedere dag klaar voor de begeleiding en opvang van deze jongeren. Ons geloof in hun veerkracht en autonomie vormt de kern van ons werk. We benaderen de jongeren met normalisatie als uitgangspunt, niet problematisering. Een leidend inzicht hierbij is: "Er is niks mis met hen, maar zij missen iets". Begrip voor cultuurverschillen en het besef van de impact van vluchten op opgroeien en opvoeden zijn essentieel in onze aanpak. Deze unieke doelgroep en onze fundamentele principes maken het werken bij Nidos bijzonder. 

Ben jij sociaal, creatief, praktisch en flexibel? Wil je jouw unieke talenten en kennis inzetten om het verschil te maken voor deze jongeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Maak het verschil, ontdek onze vacatures

Werken als jeugdbeschermer opvang wonen in gezinsverband

Onze doelstelling 

Bij Nidos dragen we voogdij over en bieden opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast voeren we ondertoezichtstellingen uit voor kinderen die een asielaanvraag hebben ingediend en verblijven in een opvangcentrum van het COA. We handelen met zorg en respect voor hun culturele achtergrond en individuele belangen. Centraal staat de ontwikkeling van zelfredzaamheid van de jongeren, waarbij we bijsturen wanneer deze ontwikkeling dreigt vast te lopen. Diversiteit is een kernwaarde binnen ons team. Het contact met jongeren van over de hele wereld verruimt onze blik en maakt ons werk inspirerend. Bij Nidos is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, afkomst of cultuur. 

De kernbegrippen van onze missie zijn:  

  • Belangenbehartiging en wettelijke vertegenwoordiging 
  • Begeleiding richting zelfredzaamheid bij 18 jaar 
  • Sturen naar perspectief (integratie of terugkeer) 

Lees meer over hoe Nidos ernaar streeft om een positieve wending te geven aan deze bijzondere jonge levens. Ontdek onze missie, visie en methodiek op nidos.nl. 

Lees meer op nidos.nl