“Een goed hoofd en een goed hart: als je als jeugdbeschermer over die twee beschikt, ga je het ver brengen”

Talin Balian werkt al negen jaar als jeugdbeschermer bij Nidos. Hier begeleidt ze haar eigen caseload aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Daarnaast houdt ze zich bezig met het werven van nieuwe collega’s en begeleidt ze een kleinschalige woongroep van amv’s. Waarom koos ze voor dit werk, en hoe ervaart ze haar baan als jeugdbeschermer bij Nidos? Daarover vertelt Talin graag. “Ik zoek altijd naar de veerkracht van de jongere. Het doel? Ervoor zorgen dat die veerkracht tot uiting kan komen en kan bloeien, terwijl ik naast hem sta.”

Van stagiair naar jeugdbeschermer

Toen Talin besloot bij Nidos te solliciteren, was de organisatie haar niet nieuw. In 2010 en 2011 liep ze er stage tijdens haar opleiding Social Work. “Ik voelde toen al dat het werk bij me past. Ik ben van origine Armeens, geboren in Irak en daar tot mijn zevende opgegroeid. Mijn achtergrond sluit daardoor goed aan bij een deel van de jongeren die Nidos ondersteunt; dat is mooi meegenomen. Maar destijds was er geen perspectief om bij Nidos te werken; de instroom van vluchtelingen liep terug.” Daarom ging ze aan de slag als begeleider op een woongroep. “Die baan was niets voor mij, ik vond het eentonig. Ik stond constant op de groep, met dezelfde kinderen. Na een jaar besloot ik nog een kans bij Nidos te wagen. Even later kon ik starten.”

Naast de jongere staan

“Een jongere die onder voogdij van Nidos staat, kan op verschillende plekken verblijven,” legt Talin uit. “Kinderen onder de 15 jaar plaatsen we vrijwel altijd in een cultuurgezin; een oudere jongere woont vaak op een COA-locatie of een klein- of grootschalige woongroep. Als jeugdbeschermer heb ik mijn eigen caseload: een aantal jongeren dat ik begeleid. In mijn geval zijn dat vooral jongeren die in cultuurgezinnen wonen of die onder toezicht zijn gesteld. De caseload van mijn collega’s is vaak nog gevarieerder; die afwisseling is fijn. Niet elke casus is namelijk even intensief.”

“Als jeugdbeschermer draait het er echt om dat je naast de jongere gaat staan: wat heeft hij nodig? Toch begeleid ik niet alleen de jongere, maar ook het cultuurgezin waar hij woont: voor beide moet ik een stukje aandacht hebben. Eigenlijk ben ik meer een casusregisseur dan een jeugdbeschermer. Ik houd alle ballen in de lucht: wie gaat wat doen om ervoor te zorgen dat de jongere stabiel blijft? Soms loop ik tegen een situatie aan waar ik niet goed uitkom: een jongere klikt bijvoorbeeld niet met het gezin, het past niet, er is geen match—dan moet er iets gebeuren. In zo’n geval vraag ik hulp aan collega’s, zoals een jeugdbeschermer Opvang Wonen en Gezin (OWG): die werft gezinnen, screent ze en matcht ze met de jongeren. Samen gaan we in gesprek met het gezin en de jongere. Komen we er dan nog niet uit? Dan vraag ik een van onze gedragswetenschappers om mee te denken. We doen het echt samen; we proberen met elkaar de beste oplossing voor de jongere te vinden. Ook wanneer er geen perfecte oplossing bestaat—of misschien wel juist in die gevallen.”

Geen dag is hetzelfde

Naast haar werk als jeugdbeschermer houdt Talin zich binnen Nidos met verschillende andere taken bezig. “Ik voer sollicitatiegesprekken en werf nieuwe collega’s. Ook coördineer ik een kleinschalige woongroep (KWG) waar 12 jongeren verblijven. Samen met de jeugdbeschermers en mentoren die daar werken kijk ik hoe hun onderlinge samenwerking verloopt, en hoe zij de jongeren zo goed mogelijk kunnen helpen. Dankzij die verschillende taken is mijn werk heel veelzijdig. Soms begin ik de dag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel, omdat een van mijn jongeren daar een gehoor heeft. Daarna ga bijvoorbeeld op huisbezoek bij een cultuurgezin, waar ik in gesprek ga met het gezin en de jongere. Soms heb ik een hele dag sollicitatiegesprekken, soms een strafzitting, noem maar op—geen dag is hetzelfde.”

“Die veelzijdigheid is ook precies wat ik zocht na mijn vorige baan: doe mij maar variatie en afwisseling. Bij Nidos zijn er veel mogelijkheden om extra taken op te pakken die je interessant vindt en waar je goed in bent. Je caseload wordt daar dan op aangepast, zodat je qua tijd niet in de knel komt. Ook de variatie in cultuur en leeftijd van de jongeren in mijn caseload vind ik fijn. De kinderen komen uit Eritrea, Syrië, Congo … Ik begeleid kleintjes van vijf à zes jaar oud én jongeren van 16 à 17 jaar oud. Allemaal vragen ze een ander soort begeleiding en aandacht. Die mix vind ik geweldig.”

Werken vanuit het positieve

Om als jeugdbeschermer aan de slag te gaan bij Nidos en niet bij een andere jeugdzorginstantie was een bewuste keuze, vertelt Talin. “Nidos past beter bij mij dan een reguliere jeugdzorgorganisatie. De basis is hetzelfde, maar de manier van werken is anders. Wij zijn een voogdij- en opvanginstelling waarbij het gedwongen kader minimaal is; in tegenstelling tot bijvoorbeeld jeugdzorg hebben wij weinig te maken met ondertoezichtstellingen. In regulier jeugdzorg moet je jezelf vaak het gezin in forceren. Je maakt inbreuk op hun privacy en ze zitten vaak niet op je te wachten. Bij Nidos is het andersom: jongeren zijn juist dankbaar dat ze een jeugdbeschermer hebben. De jongere heeft jóú nodig en zijn ouders ook, want jij kunt hen helpen naar Nederland te komen en weer als gezin samen te leven. Dit maakt de aard van het werk heel anders en voor mij erg positief.”

“Ook zijn de scholingskansen bij Nidos erg goed; er is altijd een gelegenheid om een cursus te volgen binnen je eigen interesse. Psychopathologie, functiescholing-verdieping, interculturele gespreksvoering … Noem maar op. Sommige cursussen zijn verplicht om je SKJ-registratie te behouden, maar ze helpen je hoe dan ook te begrijpen hoe Nidos te werk gaat. Ik maak er veel gebruik van.”

Een goed hoofd en een goed hart

Zijn er tot slot dan nog bepaalde eigenschappen waarover je als Nidos-jeugdbeschermer moet beschikken? “Onbevooroordeeld naar het kind kunnen kijken,” noemt Talin direct. “Je hebt te maken met jongeren met verschillende achtergronden, religies, normen en waarden … Natuurlijk mag je daar een mening over hebben en je zult misschien niet met elk van hen overweg kunnen, maar daar moet je professioneel mee kunnen omgaan. Het belangrijkste is dat je elk kind als mens behandelt, als individu. Je wilt de jongere het gevoel geven dat je naast hem staat, dat je er voor hem bent, dat hij bij jou terechtkan als er iets is. Bij elke jongere probeer ik te kijken: waar ligt mijn overeenkomst met jou? Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, dus met iedereen kun je zo’n overeenkomst vinden.”

“Er is een mooie quote van Nelson Mandela: ‘Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een formidabele combinatie.’ Als je over die combinatie beschikt als jeugdbeschermer, dan ga je het ver schoppen. Je verstand moet goed zijn en je hart moet op de juiste plek zitten. Vanuit die twee ga ik altijd op zoek naar de veerkracht van de jongere. Het doel? Ervoor zorgen dat die veerkracht tot uiting kan komen en kan bloeien, terwijl ik naast hem sta.”

“Twijfel je nog of je bij Nidos wilt werken? Dan zou ik zeggen: geef Nidos de kans. Wij zijn anders dan andere jeugdzorginstanties, dat maakt het werk uniek. Heb je affiniteit met de doelgroep? Dan zou ik de sprong wagen. Ik kan je wel vertellen wat het werk inhoudt, maar je moet zelf ervaren hoe bijzonder het is.”

Nieuwsgierig naar werken bij Nidos?

Meer weten over werken bij Nidos? Bekijk hier onze openstaande vacatures. We horen graag van je!