Jeugdbeschermer Opvang Wonen in Gezinsverband regio Amersfoort

Bepaalde tijd
SKJ registratie verplicht
HBO
€3310- €4973
32-36uur

Voor de regio Amersfoort zoeken wij een Jeugdbeschermer Opvang Wonen in Gezinsverband (OWG)

Heb je interesse in voogdijwerk en opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je graag jongeren begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid? Wil je vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het leven van deze jongeren? En vind je het leuk om te werken met jongeren uit verschillende culturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Solliciteer direct

Vacature jeugdbeschermer nidos
Werken als jeugdbeschermer opvang wonen in gezinsverband

Meer over jouw functie als jeugdbeschermer OPvang Wonen in Gezinsverband

Als jeugdbeschermer Opvang Wonen in Gezinsverband verricht je werkzaamheden met betrekking tot o.a. werving en selectie van opvanggezinnen, het matchen van vraag en aanbod van opvanggezinnen met de te plaatsen jongeren, het vormen, uitbreiden en in stand houden van de pool van cultuur- opvanggezinnen en werkzaamheden rondom de feitelijke plaatsing van een kind in een opvanggezin. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de betrokken regiomanager en de jeugdbeschermers. Het team van jeugdbeschermers Opvang Wonen in Gezinsverband is onderverdeeld in vijf basisteams die elk werken voor twee tot vijf regio-teams. De standplaats voor deze vacature is regio Amersfoort

Als jeugdbeschermer Opvang Wonen in Gezinsverband lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling en zorg je op enthousiasmerende wijze voor overdracht van deskundigheid naar de regiomanager en de jeugdbeschermers. Je geeft vanuit je deskundigheid gevraagd en ongevraagd advies.

Daarnaast verricht je bijhorende werkzaamheden ten behoeve van registratie in het Elektronisch Gezinsdossier (EGD) en neem je deel aan de landelijke OWG-bureaudienst.

'In deze prachtige functie werf je zogenaamde cultuur gezinnen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Je screent de gezinnen aan de hand van een daarvoor ontwikkelde methodiek. Zodoende zit je wekelijks meerdere keren “aan de keukentafel” in gesprek met bijzondere mensen uit allerlei culturen. De match van een kind in een door jou positief gescreend gezin is de kroon op je werk. Je bent een echte netwerker, een doorzetter en je communiceert cultuursensitief.' Peter van de Pol, Manager Opvang en Wonen in Gezinsverband.

Dit kan je van ons verwachten als jeugdbeschermer

 • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg.
 • Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 3.310 en maximaal € 4.973 (schaal 10).
 • Naast een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur/week), ontvang je een goede pensioenvoorziening en reiskostenvergoeding.
 • Je start met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 • De standplaats voor deze vacature is regio Amersfoort.
Vacature jeugdbeschermer nidos

Natuurlijk vragen wij dit van jou! 

 • Je bent een netwerker bij uitstek en weet opvanggezinnen uit verschillende migrantengroepen te werven.
 • Je kunt voorlichtingen geven en weet mensen te enthousiasmeren en te binden.
 • Je levert bijdragen in werkgroepverband aan de ontwikkeling en professionalisering van OWG.
 • Je beschikt over affiniteit met culturele diversiteit van gezinnen. Je beschikt over interculturele vaardigheden. Zowel in het werven van en omgaan met de diversiteit van gezinnen, als met het beoordelen van de geschiktheid van het gezin voor de opvang van kinderen.
 • Je kunt goed omgaan met de verschillende verwachtingen die er bij de diverse partijen leven over je rol en positie en daarin een professionele distantie bewaren.
 • Je bent je ervan bewust dat je Nidos representeert naar de opvanggezinnen toe.
 • Je hebt een professionele houding in de omgang met AMV’s. Je bent in staat om de regie te nemen en te houden. Je beschikt over empathie en realiseert je dat iedere jongere een eigen verhaal en verwachtingen van de toekomst heeft.
 • Voor de uitvoering van het werk is organisatievermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid noodzakelijk.
 • Je hebt een SKJ-registratie of hebt de mogelijkheid om je te registreren bij SKJ.
 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn om in de hele regio te werken. Binnen een regio werken we bij Nidos met verschillende basisteams. Per team heb je een gedelegeerde verantwoordelijkheid binnen de praktische gang van zaken in de regio. Je vervangt en ondersteunt je collega’s in het team. 

Sollicitatieprocedure

Je hebt je functie gevonden!

Wij kijken ernaar uit om jouw gegevens te ontvangen. Vul onderstaand contactformulier in en upload je motivatiebrief en cv.


Wij bekijken jouw gegevens zorgvuldig
Kennismaken
Een 2e gesprek
Arbeidsvoorwaarden
Welkom bij Nidos

Kantoren van Nidos!

jeugdbeschermer opvang wonen in gezinsverband

Over Nidos

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl.